Ik kan opnieuw
aan yoga doen en
zo mijn ziekte
beter aanvaarden.

Definitie van COPD

Chronisch obstructieve longziekte of COPD

Zoals de naam het aangeeft, spreken we van een chronische ontsteking van de luchtwegen die langzaamaan
verergert. Deze ziekte komt vaak voor: ongeveer 800.000 mensen in België zijn getroffen.

Lijdt u of iemand in uw omgeving aan COPD, weet dan dat u niet alleen bent!

De hoofdoorzaak

van COPD is roken, maar andere factoren kunnen het eveneens uitlokken, zoals een langdurige blootstelling aan:
luchtvervuiling
stof
gassen
• of bepaalde genetische componenten.

Deze ziekte heeft niet enkel een invloed op de luchtwegen, maar kan ook oorzaak zijn van vermoeidheid, depresse, afname van spierweefsel,... .

Een goede opvolging en behandeling, alsook een goede levenshygiëne kan de impact ervan minimaliseren.

De hoofdoorzaak

van COPD is roken, maar andere factoren kunnen het eveneens uitlokken, zoals een langdurige blootstelling aan:
vervuiling
stof
gassen
Of bepaalde genetische componenten.

Deze ziekte heeft niet enkel een invloed op de luchtwegen, maar kan ook oorzaak zijn van vermoeidheid, depressie, afname van spierweefsel,... .

Een goede opvolging en behandeling, alsook een goede levenshygiëne kan de impact ervan minimaliseren.

Diagnose

De eerste symptomen

van de ziekte zijn vaak een aanhoudende hoest, kortademigheid en plotselinge verergeringen van de ziekte. Deze symptomen treden meestal op na de leeftijd van 40 jaar.

De symptomen nemen beetje per beetje toe totdat ze uw dagelijks leven negatief beïnvloeden. Indien u deze symptomen bij uzelf herkent, twijfel niet en raadpleeg uw arts: hoe sneller de diagnose van de ziekte gesteld is, hoe efficiënter de ondersteuning.

Een diagnose is niet altijd eenvoudig te stellen, want veel van de symptomen stemmen overeen met andere ziekten.

Er bestaan verschillende vragenlijsten (CAT, mMRC) om de ziekte te detecteren, maar om een diagnose te bekomen, is een spirometrie een absolute noodzaak.

Een spirometrie is een eenvoudige test waarbij u in een buis moet blazen.
Deze test vereist echter bijzondere meettoestellen en mogelijk verwijst uw arts u door naar een gespecialiseerd longcentrum. Deze test laat toe om een duidelijke diagnose te stellen, maar ook om de evolutie van de ziekte te meten en de behandeling aan te passen op basis van de resultaten.

... is een spirometrie
een absolute
noodzaak.

“ Je mag je er vooral niet
door laten ontmoedigen,
je moet het leven positief
bekijken. ” Katrien, 63 jaar

Leven met COPD

Tips en suggesties

Een dagboek bijhouden, zodat u kan
zien of u uw activiteiten in de loop der tijd heeft verminderd, kan u helpen.
Praat er regelmatig over met uw arts, zodat uw behandeling aangepast kan worden.

COPD en zijn symptomen,

waaronder kortademigheid, kunnen naargelang hun ernst, uw levenskwaliteit negatief beïnvloeden. De symptomen leren beheersen is daarom erg belangrijk, want zo kan u de negatieve impact beperken.

Om de vicieuze cirkel van angst en kortademigheid te doorbreken, vindt u hier alvast enkele tips:

  • Plan uw activiteiten op voorhand zodat u tijdig klaar bent en eventuele oorzaken van stress kan vermijden.
  • Voorzie voldoende tijd en geef uzelf ruimte om dingen te doen..
  • Beoefen dagelijks een fysieke activiteit, zoals wandelen.
  • Leer relaxatietechnieken aan om beter te ontspannen.

Getuigenissen