Ademhalingstechnieken
kunnen u helpen bij
een plotse aanval

Wat te doen bij een plotse aanval?

Ademhalingstechnieken kunnen u helpen bij een plotse aanval.

Tips en suggesties

1.
Adem langzaam in via de neus
totdat u voelt dat uw longen gevuld zijn.

2.
Tuit uw lippen alsof u gaat fluiten of een kaars gaat uitblazen.

3.
Adem langzaam uit, zonder te forceren, en houd uw lippen
nog steeds getuit. Neem meer tijd om uit te ademen dan
om in te ademen. Houd de lippen getuit. Probeer
uw longen niet volledig leeg te maken.

Oefen deze techniek: het kan u helpen tijdens een plotse aanval.
Adem langzaam uit: een snelle ademhaling kost u te veel
energie en verplaatst te weinig lucht.

Bij een aanval
van kortademigheid
wanneer u zit...

Een goede lichaamshouding kan eveneens de symptomen verminderen.

Tips en suggesties

OPTIE 1 :

• Plaats beide voeten op de grond

• Buig lichtjes de borstkas naar voren

• Plaats uw ellebogen op uw knieën

• Druk met uw kin tegen
uw handen

Tips en suggesties

OPTIE 2 :

• Plaats beide voeten op de grond

• Buig lichtjes de borstkas naar voren

• Plaats uw ellebogen op een tafel

• Leg uw hoofd op een kussen

Behandeling door middel van geneesmiddelen

COPD wordt het best behandeld door:

een combinatie
van geneesmiddelen
en
een aangepaste
vorm van beweging
of
zelfs
longrevalidatie

De behandeling moet aangepast zijn aan de evolutie van de ziekte,

het is dus belangrijk
dat u steeds met uw
arts overlegt.

De meest gebruikte behandelingen verwijden uw luchtwegen (of ook wel bronchi) om de luchtstroom te vergemakkelijken. We spreken dan van bronchodilatatoren die de verschillende vormen van beweging en de levenskwaliteit in het algemeen helpen ondersteunen.

Er bestaan meerdere types bronchodilatatoren die op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden. Ze kunnen aangevuld worden met andere producten zoals inhalatiecorticosteroïden wanneer er sprake is van frequente opstoten.

Men beveelt aan om
een COPD-behandeling met
één langwerkende unieke bronchodilatator te starten:

LABA of LAMA

Als uw symptomen aanhouden
(of verergeren), dan wordt een dubbele bronchodilatatie aanbevolen

LABA + LAMA

Er bestaan verschillende behandelingen.
Uw dokter zal u de meest aangepaste voorschrijven.

De bronchodilatatoren:

Er bestaan twee verschillende types bronchodilatatoren die zich onderscheiden door hun werkingsmechanisme:

  1. de ß2 agonisten die de luchtwegen verwijden (LABA)
  2. de anticholinergica die het vernauwen van de luchtwegen tegengaan (LAMA)

Bronchodilatatoren verschillen ook in de duur van hun werking:

  1. die met een lange termijn werking vormen de basisbehandeling.
  2. die met een korte termijn werking worden meestal gebruikt om de ademnood snel te verlichten (noodmedicatie).

Een behandeling
aangepast aan uw
symptomen

Een behandeling aangepast aan uw symptomen

De behandeling zal beperkt worden tot kortwerkende bronchodilatatoren, ingeademd wanneer nodig, als uw symptomen (zoals kortademigheid) niet vaak voorkomen en weinig intens zijn.

Bent u dagelijks kortademig en/of heeft u last van opstoten, dan is het aangewezen om een langwerkende bronchodilatator te gebruiken:

1 een langwerkend anticholinergicum (LAMA)
2 een langwerkende ß-2 agonist (LABA), met een voorkeur
voor LAMAs in het geval van exacerbaties.

Men raadt af om de behandeling
te starten met een combinatie van LABA + inhalatiecorticosteroïden (ICS/LABA),
gezien de bewezen en mogelijke
bijwerkingen hiervan
(longontsteking, diabetes, osteoporose...).

In het geval van aanhoudende kortademigheid met of zonder opstoten

is de combinatie
LAMA + LABA
aangewezen

In het geval van
opstoten en/of aanhoudende kortademigheid (ook
wel matige dyspnoe genoemd)

is de combinatie
LAMA + LABA
aangewezen.

In het geval
van
aanhoudende
opstoten zonder
kortademigheid

is de combinatie
LABA + ICS
aangewezen.

In het geval
van aanhoudende
opstoten en/of kortademigheid
ondanks een
therapie met
LAMA+LABA

is de combinatie
LABA + LAMA + ICS
aangewezen.

In het geval
van aanhoudende
opstoten en/of
kortademigheid
ondanks tritherapie, worden andere behandelingen
overwogen:

theofylline om de kortademigheid te behandelen en antibiotica (macrolides) in het geval van opstoten.

De behandeling van de ziekte

De voornaamste behandeldoelen

Het vertragen van de achteruitgang van de ademhalingsfunctie die kenmerkend is voor deze ziekte
Het beperken van de symptomen die een invloed hebben op de levenskwaliteit, zoals dyspnoe (kortademigheid)
Het voorkomen van opstoten en de daarbij horende risico’s, met name een ziekenhuisopname bij ernstige opstoten.

Therapietrouw

Therapietrouw, een belangrijk deel van de behandeling

Tips en suggesties

Leg uw inhalator op uw nachttafel en
neem uw behandeling iedere ochtend
om de dag goed te beginnen. Sommige behandelingen moet u ook ‘s
avonds innemen.

COPD is een chronische ziekte die verergert. Het is dus belangrijk dat u uw behandeling trouw gedurende het hele jaar opvolgt om de resultaten te maximaliseren en het verloop van de ziekte te vertragen. Ook al voelt u zich “beter”, een behandeling trouw opvolgen vermindert de risico’s op opstoten en verbetert uw levenskwaliteit.

Misschien voelt u de voordelen niet op het moment zelf, maar op lange termijn wint u altijd!

Hoe gebruikt u uw inhalator?

Tips en suggesties

Het is belangrijk dat u regelmatig
het gebruik van uw inhalator oefent.
Meerdere studies hebben aangetoond
dat men geleidelijk aan kleine foutjes
begint te maken, die een goede inname
van het geneesmiddel kunnen
beïnvloeden. Herbekijk uw
inhalatietechniek met een gezondheidsmedewerker.

Niet alleen moet u uw behandeling elke dag op hetzelfde tijdstip innemen, maar u moet ook uw inhalator correct gebruiken. Vraag aan uw arts, uw verpleegkundige of apotheker om u een demonstratie te geven.

Let op: de verschillende inhalatoren werken niet allemaal op dezelfde manier. Daarom is het belangrijk om het geneesmiddel correct in te ademen zodat u de juiste dosis inhaleert.